U nas istnieja wsie, gdzie szanujacy sie gospodarz nie moze wydac na slub mniej niz dwadziescia tysiecy ani na pogrzeb mniej niz piec

Posted by admin on March 21st, 2018

U nas istnieją wsie, gdzie szanujący się gospodarz nie może wydać na ślub mniej niż dwadzieścia tysięcy ani na pogrzeb mniej niż pięć. Widuje się jeszcze takie śmiesznostki, ale minęły czasy, kiedy nawet w Europie nie hańbiło sprzedawanie własnego kraju, kiedy mężczyzna umieszczał swój honor w wierności bynajmniej nie kochanej żony i kiedy wielcy poeci, myśliciele i działacze ginęli w pojedynkach z rąk uprzywilejowanych bęcwałów, którym nie mogli odmówić “satysfakcji”. Panujące w danym społeczeństwie czy środowisku kryteria uznania lub dezaprobaty decydująco wpływają na życie psychiczne jego członków, na ich obyczaje, dążenia i kierunek rozwoju. Być może, iż zdumiewająca siła żywotna niektórych małych narodów pochodzi z pielęgnowanego w nich kultu myśli i wiedzy. Może wyższość jednych epok nad drugimi tłumaczyć można tym, że właśnie wtedy artysta i myśliciel cieszył się uznaniem i poważaniem. A także odwrotnie: nie jest zbiegiem okoliczności iż “jeszcze w pierwszej połowie XV wieku mnóstwo ludzi w Rzymie uważano pracę uczonego za niehonorowe zajęcie”, i że w tym samym czasie jałowym ugorem leżący Rzym umiał tylko wapno wypalać ze starożytnych łuków triumfalnych i obronne wieże stawiać z ciosów branych z Colosseum” (K. Chłędowski). Prowadzę do wniosku że ambicją pedagogów, pisarzy i artystów jest, względnie powinno być, propagowanie godnych polecenia kryteriów ocen, tworzenie czy wzmacnianie pożądanych wzorów aspiracji. [podobne: kołnierze ortopedyczne, fizjoterapia Poznań, kursy fizjoterapia ]

Zwlaszcza dzieci, tak wrazliwe na odruchy lekcewazenia, aby sie dobrze rozwijaly, wymagaja szacunku otoczenia

Posted by admin on March 20th, 2018

Zwłaszcza dzieci, tak wrażliwe na odruchy lekceważenia, aby się dobrze rozwijały, wymagają szacunku otoczenia. Szacunku dla ich dobrej woli i głodu wiedzy; szacunku dla ich ambicji i miłości; szacunku dla ich dążenia do dorównania dorosłym, szacunku dla twórczych prób. Dobrze byłoby, gdyby rodzice powtarzali sobie za Mencjuszem: “Karmić ludzi bez miłości – to traktować ich jak bydło, a kochać ich bez szacunku – to traktować ich jak domowe pieski i kotki”. Przedmioty dumy i wstydu, jak w ogóle środki i sposoby zapewniające uznanie i znaczenie, są kwestią obyczaju i konwencji, są uwarunkowane miejscem i czasem, zależą od sytuacji, kraju, środowiska i epoki. Prestiż bohatera i znakomitego dowódcy olbrzymi podczas wojny ustępuje w czasie pokoju na rzecz prestiżu eksperta, organizatora gwiazdy filmowej. Na boisku lub wśród kibiców największym uznaniem cieszy się szybka i celna noga, ale na uniwersytecie lub wśród ludzi nauki szybka i celna myśl. Wielu świętych średniowiecza umacniał na piedestale brud – odor sanctitatis – i chodzenie niemal całe życie w jednym łachmanie, a amerykańską damę wynosi ponad “pospólstwo”, zmiana toalety trzy razy dziennie. Kiedyś na Sycylii prestiż dawała kobiecie ilość bransoletek, a miała prawo nosić ich tyle, ilu mężczyzn ją pieściło. Są ludy w Afryce, gdzie kompromituje niepomszczenie krzywdy lub choćby niegrzeczności, i są jeszcze ludy na Bliskim Wschodzie, u których plami honor męża spojrzenie innego mężczyzny na jedną z jego żon. [przypisy: kołnierze ortopedyczne, kursy fizjoterapia, fizjoterapia Poznań ]