Szlachetne to zadanie i wcale nie beznadziejnie trudne

Posted by admin on March 22nd, 2018

Szlachetne to zadanie i wcale nie beznadziejnie trudne. Na przykład nie wymaga intelektualnej ekwilibrystyki przekonanie człowieka, że najpewniejszą drogą do zdobycia uznania jest służenie otoczeniu. Potrzeby zwracania uwagi, uznania i znaczenia są bardzo ze sobą powiązane. Wiele spostrzeżeń odnosi się w jednakim stopniu do wszystkich trzech. Omawiam je pod oddzielnymi tytułami tylko dlatego, że nie pokrywają się całkowicie. Można zwracać uwagę bez budzenia uznania, a nawet przeciwnie wywołując dezaprobatę. Także i znaczenie nie -zawsze towarzyszy uznaniu i wcale nierzadkie jest osiąganie znaczenia kosztem ogólnego szacunku. POTRZEBA ZNACZENIA . . . 0, chyba sam Jowisz tu pana niesie! Świetnie, żem pana przydybał. Zrobi pan moje popiersie. K. I. GAŁCZYŃSKI Potrzeba znaczenia występuje już we wczesnym dzieciństwie: Oto Jacuś dostał ubranko i awanturuje się: “Wstrętne, woła, wstrętne! Nie będę go nosić i już”. Pełni najlepszej woli rodzice nie rozumieją. Ubranko jest wygodne, ładne i niezbyt się różni od ubranek innych dzieci. “Co ci się w nim nie podoba? dopytują. “Wybrałaś beze mnie” – brzmi oskarżenie. Jacuś boleśnie odczuł, że rodzice nie poradzili się go, nie liczyli się z jego zdaniem. Z dziecinnych ubranek wyrastamy, ale nie wyrastamy z potrzeby znaczenia. Zaostrza się nasza czujność, gdy w rozmowie wypływa sprawa mająca związek z prestiżem naszej osoby lub choćby naszej instytucji. Boleśnie przeżywamy odkrycie, że nikogo nie obchodzą nasze myśli. Zależy nam na tym, by liczono się z naszym zdaniem. Drogo płacimy za pochlebstwa. Zadajemy sobie ogrom trudów, ponosimy ciężkie ofiary, żeby się wybić. Nieraz rezygnujemy z zaspokojenia potrzeby dobrej samooceny, spokoju, miłości, by osiągnąć stanowisko, by ozdobić się symbolami (nieraz pustymi) wiedzy lub władzy. Ileż to przewrażliwień, urazów, absurdów maleńkich i ogromnych obciąża konto potrzeby znaczenia. [podobne: dom opieki warszawa, orteza stawu skokowego, dom dla osób starszych ]

U nas istnieja wsie, gdzie szanujacy sie gospodarz nie moze wydac na slub mniej niz dwadziescia tysiecy ani na pogrzeb mniej niz piec

Posted by admin on March 21st, 2018

U nas istnieją wsie, gdzie szanujący się gospodarz nie może wydać na ślub mniej niż dwadzieścia tysięcy ani na pogrzeb mniej niż pięć. Widuje się jeszcze takie śmiesznostki, ale minęły czasy, kiedy nawet w Europie nie hańbiło sprzedawanie własnego kraju, kiedy mężczyzna umieszczał swój honor w wierności bynajmniej nie kochanej żony i kiedy wielcy poeci, myśliciele i działacze ginęli w pojedynkach z rąk uprzywilejowanych bęcwałów, którym nie mogli odmówić “satysfakcji”. Panujące w danym społeczeństwie czy środowisku kryteria uznania lub dezaprobaty decydująco wpływają na życie psychiczne jego członków, na ich obyczaje, dążenia i kierunek rozwoju. Być może, iż zdumiewająca siła żywotna niektórych małych narodów pochodzi z pielęgnowanego w nich kultu myśli i wiedzy. Może wyższość jednych epok nad drugimi tłumaczyć można tym, że właśnie wtedy artysta i myśliciel cieszył się uznaniem i poważaniem. A także odwrotnie: nie jest zbiegiem okoliczności iż “jeszcze w pierwszej połowie XV wieku mnóstwo ludzi w Rzymie uważano pracę uczonego za niehonorowe zajęcie”, i że w tym samym czasie jałowym ugorem leżący Rzym umiał tylko wapno wypalać ze starożytnych łuków triumfalnych i obronne wieże stawiać z ciosów branych z Colosseum” (K. Chłędowski). Prowadzę do wniosku że ambicją pedagogów, pisarzy i artystów jest, względnie powinno być, propagowanie godnych polecenia kryteriów ocen, tworzenie czy wzmacnianie pożądanych wzorów aspiracji. [podobne: kołnierze ortopedyczne, fizjoterapia Poznań, kursy fizjoterapia ]