Korekcja wzroku metodami laserowymi

Posted by admin on December 27th, 2018
Comments Off

845x500_laserowa-korekcja-wzroku-kwalifikacja-do-badania-i-ryzyko-hdtb[1]

Krótkowzroczność, dalekowzroczność i astygmatyzm dotykają coraz większe rzesze ludzi. Co prawda, dobrze dobrane oprawki okularów potrafią dodać uroku i elegancji osobie, która je nosi, jednak w wielu sytuacjach okulary są źródłem dyskomfortu dla osób je noszących. Uprawianie sportów kontaktowych stwarza ryzyko zniszczenia ich, narażając na zbędne koszty. Konieczność noszenia okularów zawsze ze sobą powoduje, że wiele osób zapomina gdzie je zostawiło poprzednim razem. Laserowa korekcja wzroku to metoda preferowana przez tych, dla których okulary są balastem w życiu prywatnym i/lub zawodowym. …read more

Ile kosztuje laserowa korekcja wzroku?

Posted by admin on December 27th, 2018
Comments Off

laserowa-korekcja-wzroku[1]

Metody laserowej korekcji wzroku zyskują na popularności, ze względu na możliwość szybkiego powrotu do codziennych zajęć i bezpieczeństwo zabiegu. Pozwalają one w pełni korzystać z życia, bez troski o okulary bądź soczewki kontaktowe. Wiele osób nie decyduje się jednak na skorzystanie z tej metody, ponieważ uważają jego cenę za zbyt wysoką. Żeby dokładnie oszacować opłacalność poddania się zabiegowi, należałoby uwzględnić koszty, jakie poniesie się na okulary i/lub soczewki do końca życia. Osoba w wieku 40-45 lat, korzystając jedynie z okularów, do końca życia przeznaczy na ten cel nawet 4 000 zł. …read more

Postepowanie w koloryetrze Duboscqa jest

Posted by admin on December 27th, 2018
Comments Off

Postępowanie w koloryetrze Duboscqa jest następuj ące : Do naczyniek szklanych (H) kolorymetru, które można za pomocą śruby J przesuwać w górę i w dół, wlewa się porównywane roztwory. Zależnie od położenia naczyniek zanurzacze (G) kolorymetru są mniej lub więcej zagłębione w roztworach, wskutek czego światło przechodzące od dna naczyńka do dolnego końca zanurzacza przebywa grubszą lub cieńszą warstwę płynu. Grubość warstwy płynu, przez który przechodzi światło, odczytuje się na skali kolorymetru (K). Światło przechodzące przez na- czyńka z porównywanymi roztworami jest przenoszone dzięki urządze- niom pryzmatowym (E i F) do okulara. (A) w ten sposób, że światlo z lewego naczyńka oświetla lewą połowę pola widzenia a z prawego na- czyńka – prawą. …read more

PRÓBA KSANTOPROTEINOWA Odczynniki: 1) 2070 kwas

Posted by admin on December 27th, 2018
Comments Off

PRÓBA KSANTOPROTEINOWA Odczynniki: 1) 2070 kwas trójchlorooctowy; 2) stężony kwas azotowy o ciężarze właściwym 1,4; 3) 33.70 ług sodowy; 4) 0,387470 roztwór dwuchromianu potasu; 5) woda przekroplona., Wykonanie: 5 ml surowicy, całkowitej krwi lub osocza odbiałcza się 20% kwasem trójchlorooctowym, wziętym w stosunku 1 :1, do 2 ml przesączu, uzyska- nego przy użyciu sączka o średnicy najwyżej 5-6 cm, dodaje 0,5 ml stężonego kwasu azotowego (odczynnik 2) i gotuje się dokładnie V2 mi- nuty. Przy dłuższym gotowaniu przesączu uzyskuje się wyniki wyższe wskutek obecności tyrozyny albo niższe wskutek lotności o-nitrofenolów. Po oziębieniu pod wodą bieżącą dodaje się 1,5 mI 3390 ługu sodowego (odczynnik 3). Zjawiające się p-rzy tym czasami zmętnienie odsącza się. Mieszaninę wlewa się do małego cylinderka, uzupełnia wodą przekroploną do 4 ml i odczytuje wynik w kolorymetrze Autenrietha lub Duboscqa, uży- wając jako płynu .porównawczsgo roztworu dwuchromianu potasu (od- czynnik 4), rozcieńczonego 10-krotnie. …read more