Blednik jako narzad równowagi

Błędnik jako narząd równowagi Jednym z zasadniczych zagadnień dla ustrojów wyżej zorganizowanych jest odpowiedni stosunek ciała do siły ciążenia (grawitacyjnej). Jest to zagadnienie równie ważne dla świata roślinnego jak i zwierzęcego. Drzewo niezdolne uzgodnić kierunku swego wzrostu z kierunkiem siły ciążenia byłoby skazane na zagładę. Podobnie zwierzę nie umiejące ustawić swego ciała do kierunku ciążenia nie byłoby zdolne do utrzymania równowagi ani statycznej, ani tym bardziej kinetycznej. Urządzenia regulujące postawę ciała względem siły ciążenia są jednymi z najstarszych urządzeń wspólnych dla świata roślinnego zwierzęcego. W świecie zwierząt błędnik stanowi jeden z członów urządzenia, które zapewnia równowagę ciała i to zarówno w ruchu (równowaga kinetyczna) jak i spoczynku (równowaga statyczna), zazwyczaj w ustrojach wyższych . Królik lub gołąb wykazują po stracie błędnika szereg nieodwracalnych zaburzeń, tak że stworzenia te pozbawione opieki łatwo giną. [patrz też: alprazolam, ekrany bezszwowe, pirymetamina ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: alprazolam ekrany bezszwowe pirymetamina