Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Wpływ niacyny o przedłużonym uwalnianiu z Laropiprantem u pacjentów wysokiego ryzyka AD 3

Wednesday, April 18th, 2018

We wstępnej fazie wstępnej każdy uczestnik otrzymał symwastatynę w dawce 40 mg na dobę; jeśli dawka ta nie była tak skuteczna jak w przypadku wcześniejszego leczenia lub jeśli ich całkowity poziom cholesterolu wynosił 135 mg na decylitr (3,50 mmol na litr) lub wyższy po 4 tygodniach, dodawano ezetymib w dawce 10 mg na dobę. Po standaryzacji terapii obniżającej poziom cholesterolu LDL, uczestnicy otrzymywali kombinowaną tabletkę zawierającą g niacyny o przedłużonym uwalnianiu i 20 mg laropipranta dziennie przez 4 tygodnie, a następnie dwie tabletki dziennie, co dawało łącznie 2 g niacyny i 40 mg laropiprant na 3 do 6 tygodni. Uczestnicy, którzy nie zgłosili klinicznie znaczących działań niepożądanych w tym leczeniu i którzy pozostali kwalifikowani 11 zostali losowo przydzieleni do otrzymywania dwóch tabletek złożonych niacyny-laropiprantu (w sumie 2 g niacyny i 40 mg laropiprantu) codziennie lub odpowiadających placebo. Po randomizacji oceny następcze uczestników miały mieć miejsce po 3 miesiącach i 6 miesiącach, a następnie co 6 miesięcy przez średni okres 4 lat. …read more

Wpływ niacyny o przedłużonym uwalnianiu z Laropiprantem u pacjentów wysokiego ryzyka AD 2

Wednesday, April 18th, 2018

Laropiprant jest antagonistą receptora DP1 prostaglandyny, który, jak wykazano, poprawia przyleganie do terapii niacyną, zmniejszając zaczerwienienie nawet u dwóch trzecich pacjentów.9,10 Metody
Organizacja studiów
HPS2-THRIVE było randomizowanym, podwójnie ślepym, wieloośrodkowym badaniem, które objęło pacjentów w 245 miejscach w Wielkiej Brytanii (89 miejsc), Skandynawii (84) i Chinach (72). Badanie zostało zaprojektowane, przeprowadzone i przeanalizowane przez kliniczną jednostkę ds. Badań klinicznych na Uniwersytecie w Oxfordzie, która była niezależnym sponsorem regulacyjnym badania. Firma Merck (producent badanych leków) sfinansowała proces, uzyskała brak członkostwa w komitecie sterującym i zapewniła koordynację prób w Skandynawii poprzez swoje filie (pod kierunkiem Uniwersytetu Oksfordzkiego). …read more

Kwas retinowy i trójtlenek arsenu na ostrą białaczkę promielocytową AD 8

Wednesday, April 18th, 2018

Prawdopodobieństwo całkowitego 2-letniego przeżycia wyniosło 99% (95% CI, od 96 do 100) w grupie tritlenku arsenu ATRA i 91% (95% CI, 85 do 97) w grupie chemioterapii ATRA (P = 0,02). Dwuletnia przeżywalność bez choroby wynosiła 97% (95% CI, 94 do 100) w grupie tritlenku arsenu ATRA i 90% (95% CI, 84 do 97) w grupie chemioterapii ATRA (P = 0,11 ). Dwuletnia skumulowana częstość nawrotów wynosiła 1% (95% CI, 0 do 4) w grupie tritlenku arsenu ATRA i 6% (95% CI, 0 do 11) w grupie chemioterapii ATRA (P = 0,24) . Szacunkowe wyniki przedstawiono na rysunku 3. …read more

Kwas retinowy i trójtlenek arsenu na ostrą białaczkę promielocytową AD 7

Wednesday, April 18th, 2018

Trzech pacjentów z grupy chemioterapeutycznej ATRA zmarło na skutek wstrząsu krwotocznego, zatorowości płucnej i odoskrzelowego zapalenia płuc. Pacjent w grupie tritlenku ATRA-arsenu zmarł na skutek odoskrzelowego zapalenia płuc związanego z zakażeniem wirusem H1N1. Po trzecim cyklu konsolidacji uzyskano całkowitą remisję molekularną u wszystkich 145 pacjentów, u których można było ocenić odpowiedź molekularną (75 w grupie tritlenku ATRA-arsen i 70 w grupie chemioterapii ATRA). Czterech pacjentów z grupy tritlenku ATRA-arsenu nie przystąpiło do czwartego cyklu konsolidacji (2 odmówiło kontynuacji leczenia, a 2 miało poważne naruszenia protokołu). …read more