Gdy chodzi o kciuk, wskazane jest wiecej zachowawcze postepowanie

Jeżeli sprawa dotyczy chorego, który przekroczył 50 lat lub gdy prócz zastrzału stawowego stwierdzamy również zastrzał kostny, a penicylina nie daje w ciągu kilku dni poprawy, wyłuszczamy co prędzej palec w najbliższym stawie zdrowym z dużego cięcia dłoniowego płatowego; płat ten zawijamy na stronę dłoniową i przyszywamy czasowo. Po 14 dniach można odwrócić płat i przymocować kilkoma szwami sytuacyjnymi do brzegu rany po stronie grzbietowej pokrywając w ten sposób kikut kości. Gdy chodzi o kciuk, wskazane jest więcej zachowawcze postępowanie, jeżeli ,chory nie przekroczył 40 lat życia. Po otwarciu stawu cięciem bocznym wycinamy główkę paliczka i przedłużamy cięcie części miękkich na cały obszar palca wykazujący zmiany zapalne; następnie po przeprowadzeniu krótkiego sztywnego drutu przez opuszkę ustalamy kciuk opatrunkiem gipsowym. [patrz też: ortopeda warszawa, kołnierze ortopedyczne, dom opieki ]

Tags: , ,

Comments are closed.