Kierunek oczoplasu oznaczamy wedlug kierunku fazy szybkiej

Jeśli będziemy kręcić się dalej wraz z królikiem ciągle z tą samą szybkością i w tym samym kierunku, to gałki oczne uspokoją się i będą stały nieruchomo tak długo, jak długo będziemy się obracać z szybkością jednostajną. W momencie gdy zatrzymamy się, wystąpi znów u królika oczopląs, tym razem jednak skierowany przeciwnie niż w momencie rozpoczynania obrotów. Kierunek oczopląsu oznaczamy według kierunku fazy szybkiej, idąc w tym za okulistami, którzy opisali wiele postaci oczopląsu, zanim jeszcze cokolwiek wiedziano o błędniku. Jeśli doświadczenie powyższe powtórzymy ze zwierzęciem ze zniszczonymi błędnikami, to nie wywołamy oczopląsu. Stąd wniosek, że i ten ruch oczu zależy od błędnika. Doświadczenia rozpoczęte (1. 824 r. ) przez Flourensa, potem Ewalda, Becbterewa, Breuera i innych oraz świetne obserwacje kliniczne Baranyego (190ó r. ) stworzyły zrąb nauki o błędniku i dały wytłumaczenie mechanizmu oczopląsu pochodzenia błędnikowego. [podobne: turnus odchudzający, usuwanie roztoczy, endometrioza a rak ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: endometrioza a rak turnus odchudzający usuwanie roztoczy