odruchy, nadajace i utrzymujace pewna pozycje glowy w stosunku do kierunku sily ciazenia

Szyja królika ulegnie wtedy skręcaniu wzdłuż swej osi długiej, tak że płaszczyzna szczeliny pyszczkowej nie zmieni swego położenia w stosunku do kierunku siły ciążenia. Odpowiednio przeciwnie skręci się szyja, gdy zwierzę obracać będziemy w stronę przeciwną. Z doświadczeń tych widzimy, że zwierzę rozporządza jakby girostatem, który utrzymuje odruchowo pozycję . głowy w stosunku niezmiennym do kierunku siły ciążenia. Jeśli użyjemy do doświadczenia królika, któremu zniszczono równocześnie oba błędniki, to obraz będzie inny. Głowa zwierzęcia będzie raczej zwisać jakby bezwładnie ku dołowi; nie zaobserwujemy też wyrównawczych ruchów szyi mających utrzymywać głowę w ustawieniu niezmiennym w stosunku do siły ciążenia. Z zachowania tego wyciągniemy wniosek że błędnik jest owym zirostatem głowy i że nadaje on pewne napięcie umięśnieniu ciała, a przede wszystkim umięśnieniu szyi. Powstaje teraz pytanie, czy cały błędnik, czy też któraś jego część odpowiada na te statotoniczne – jak je nazywamy – odruchy, nadające i utrzymujące pewną pozycję głowy w stosunku do kierunku siły ciążenia. [hasła pokrewne: sklep sportowy online ze sprzętem sportowym, dom starcow, dom spokojnej starości ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: dom spokojnej starości laryngolog poznań sklep sportowy online ze sprzętem sportowym