OZNACZANIE ILOSCIOWE KREATYNINY W KRWI

OZNACZANIE ILOŚCIOWE KREATYNINY W KRWI Do 12 mI nasyconego na zimno kwasu pikrynowego czystego dodaje się kroplami 4 mI osocza lub surowicy, gotuje na łaźni wodnej przez 10-15 minut i natychmiast przesącza przez sączek SS 597/1. Po ostu- dzeniu dodaje się do 10 mI przejrzystego przesączu 0,5 mI 10% ługu sodo- wego i dalej postępuje się tak samo jak przy oznaczaniu ilościowym kręa- tyniny w moczu. Oznaczając w fotometrze Pulfricha używa się filtru S 53 i naczyńka 20 mm. Otrzymany wynik odczytuje się na poprzednio sporządzonej krzy- wej z roztworów wzorcowych kreatyniny o stężeniach od 0,4 do 2,5 mg% (str. 381). Prawidłowa ilość w krwi wynosi 0,4-1 mg«o. Ilości przekraczające 1 mglo świadczą o uszkodzeniu nerek:
METODA RUSZNY AKA OZNACZANIA ILOŚCIOWEGO CHLORU W KRWI Zasada: Przez gotowanie krwi całkowitej lub osocza z azotanem srebra w obec- ności kwasu azotowego i nadmanganianu potasu rozkłada się bi~łko krwi (też osocza) i przeprowadza się chlorki w chlorek srebra. Nadmiar azo- tanu srebra miareczkuje się mianowanym roztworem rodanku am-onu. CI + AgNOs = AgCI + NO 3 AgNOa + NH4CNS = AgCNS + NH4NOa. Odczynniki: 1) N/100 azotan srebra; 2) N/100 rodanek amonu; 3) 30% kwas azotowy; 4) nasycony roztwór ałunu żelazowo-amonowego; 5) nasycony roztwór nadmanganianu potasu; Wszystkie odczynniki muszą być wolne od chloru. By o tym się prze- konać, należy przed każdorazowym badaniem wykonać z nimi próbę ślepą, postępując w taki sam sposób, jak z krwią, tylko bez jej do- datku.-Odczynniki nie zawierają chloru wtedy, gdy 1 ml N/100 azotanu srebra odpowiada 1 ml N/100 rodanu amonu. Sprzęt: 1) Kolbka ze szkła jenajskiego pojemności do 30 ml: 2) pipeta pojemności 0,2 ml. [podobne: , Balsam Johnson, krem neutrogena, badania psychologiczne ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: badania psychologiczne Balsam Johnson krem neutrogena