po otwarciu ogniska ropnego tkanki podskórnej widzimy szorstka

W następstwie ukłucia powstaje bardzo silny pulsujący ból Badanie wykazuje wówczas silnie obrzękły, kolbowato rozdęty ostatni członek palca; uciskanie główką zgłębnika wykazuje, że ból uciskowy nie jest ograniczony tylko do strony zgiętnej, a występuje na całym obszarze członka palca; w tym przypadku mamy prawdopodobnie do czynienia z zastrzałem kostnym. Jednak rozpoznanie może być ustalone dopiero w trakcie operacji, jeżeli po otwarciu ogniska ropnego tkanki podskórnej widzimy szorstką, obnażoną z okostnej, twardą kość; we wczesnym okresie możemy rozpoznać zakażenie kości z dostateczną pewnością tylko po starannym odsłonięciu ogniska w niedokrwieniu kończyny. [więcej w: dom dla osób starszych, dom starości, fizjoterapia Poznań ]

Tags: , ,

Comments are closed.