PRÓBA KSANTOPROTEINOWA Odczynniki: 1) 2070 kwas

PRÓBA KSANTOPROTEINOWA Odczynniki: 1) 2070 kwas trójchlorooctowy; 2) stężony kwas azotowy o ciężarze właściwym 1,4; 3) 33.70 ług sodowy; 4) 0,387470 roztwór dwuchromianu potasu; 5) woda przekroplona., Wykonanie: 5 ml surowicy, całkowitej krwi lub osocza odbiałcza się 20% kwasem trójchlorooctowym, wziętym w stosunku 1 :1, do 2 ml przesączu, uzyska- nego przy użyciu sączka o średnicy najwyżej 5-6 cm, dodaje 0,5 ml stężonego kwasu azotowego (odczynnik 2) i gotuje się dokładnie V2 mi- nuty. Przy dłuższym gotowaniu przesączu uzyskuje się wyniki wyższe wskutek obecności tyrozyny albo niższe wskutek lotności o-nitrofenolów. Po oziębieniu pod wodą bieżącą dodaje się 1,5 mI 3390 ługu sodowego (odczynnik 3). Zjawiające się p-rzy tym czasami zmętnienie odsącza się. Mieszaninę wlewa się do małego cylinderka, uzupełnia wodą przekroploną do 4 ml i odczytuje wynik w kolorymetrze Autenrietha lub Duboscqa, uży- wając jako płynu .porównawczsgo roztworu dwuchromianu potasu (od- czynnik 4), rozcieńczonego 10-krotnie. Wynik odczytywać należy dokła- dnie po 10 minutach, gdyż odcień zabarwienia może się zmieniać w ciągu pierwszych 10 minut. Otrzymaną liczbę odejmuje się od 100. Wartości odczynu ksantoproteinowego w całkowitej krwi, w osoczu i.w surowicy są u ludzi zdrowych przeważnie jednakowe. Natomiast w nie- wydolności nerek wartość ta w surowicy jest wyższa niż w całej krwi, a to dlatego że aromatyczne jady jelitowe gromadzą się głównie w s]1ro·· wicy. Toteż w chorobach nerek wykonuje się próbę ksantoproteinową przeważnie z surowicą. [patrz też: , opieka medyczna, odwrócona osmoza, tusz do rzęs ]

[przypisy: pediatra na telefon katowice, laryngolog bez skierowania, antybiotyki spis alfabetyczny ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: antybiotyki spis alfabetyczny laryngolog bez skierowania pediatra na telefon katowice