Posts Tagged ‘antybiotyki spis alfabetyczny’

Korekcja wzroku metodami laserowymi

Thursday, September 19th, 2019

845x500_laserowa-korekcja-wzroku-kwalifikacja-do-badania-i-ryzyko-hdtb[1]

Krótkowzroczność, dalekowzroczność i astygmatyzm dotykają coraz większe rzesze ludzi. Co prawda, dobrze dobrane oprawki okularów potrafią dodać uroku i elegancji osobie, która je nosi, jednak w wielu sytuacjach okulary są źródłem dyskomfortu dla osób je noszących. Uprawianie sportów kontaktowych stwarza ryzyko zniszczenia ich, narażając na zbędne koszty. Konieczność noszenia okularów zawsze ze sobą powoduje, że wiele osób zapomina gdzie je zostawiło poprzednim razem. Laserowa korekcja wzroku to metoda preferowana przez tych, dla których okulary są balastem w życiu prywatnym i/lub zawodowym. …read more

Blednik, jak to wynika z jego dróg i polaczen nerwowych, ma wplyw na wlasciwie calego ciala

Wednesday, September 18th, 2019

Ponieważ dużo nowych spostrzeżeń pozostaje ze sobą w pewnej sprzeczności, przeto świadomie pominiemy wiele z nich, by dać obraz możliwie prosty. Błędnik, jak to wynika z jego dróg i połączeń nerwowych, ma wpływ na właściwie całego ciała. Zarówno mięśnie oczu jak szyi, a dalej mięśnie tułowia i kończyn są pod wpływem albo bardziej bezpośrednim, albo też pośrednim bodźców błędnikowych. Również układ nerwowy roślinny pozostaje pod wpływem błędnika. Wyrazem tego są między innymi tak zwane kinetozy, czyli choroby, spowodowane ruchem, jak -choroba morska itp. …read more

Wszelkie chybotania i kolysania zwiazane z poruszaniem sie sa w ten sposób amortyzowane

Monday, September 16th, 2019

Gdy skręcimy ciało królika wzdłuż długiej osi tułowia w prawo (odnóża wędrują w lewo i ku górze), to gałka prawa przesunie się ku górze, a lewa ku dołowi. Gdy wykonamy skręt przeciwny, to jest w lewo, również i gałki oczne wykonają ruchy przeciwne do opisanych. Podczas obniżenia doogonowej części tułowia lub jej podnoszenia gałki oczne królika (jak wiadomo gałki oczne królika są zwrócone na boki) będą wykonywać w swych orbitach ruch obrotowy względem osi źrenica-nerw wzrokowy, tak że obrazy padające na dno oczu utrzymają się w tych samych punktach siatkówki. Są to przykłady na girostatowe działanie narządu kamyczkowego na gałki oczne. Omówione mechanizmy girostatowe dla głowy i oczu mają duże znaczenie, na przykład w czasie chodu. …read more

Dusznosc (dyspnoe) lub bezdech (apnoc)

Sunday, September 15th, 2019

Duszność (dyspnoe) lub bezdech (apnoc) są najczęstszymi objawami, które wymagają często natychmiastowego wykonania tracheotomii. W przypadkach nagłych należy wykonać nacięcie poprzeczne nożykiem więzadła stożkowatego (ligarnenturn conicum) lub za pomocą laryngotomu Póiriera i wprowadzić cienką rurkę lub kawałek drenu gumowego do krtani. W tym stanie, jeżeli chory dobrze oddycha, możemy go zawieźć do najbliższego szpitala w celu dokonania typowej tracheotomii górnej lub dolnej. Znaczny rozpad raka daje martwicze ubytki z towarzyszącą cuchnącą wonią z ust. W miarę rozrastania się nowotwór obejmuje większą część krtani, a potem całą krtań i przechodzi na chrząstki krtaniowe, powoduje rozdęcie całej krtani oraz w ostatecznym okresie może wyrastać na zewnątrz po zniszczeniu chrząstki tarczowatej oraz skóry. …read more

Wlasciwe wyluszczenie krtani zaczynamy od góry lub od dolu

Friday, September 13th, 2019

Ponad chrząstką tarczowatą po stronie przyśrodkowej rożka odsłaniamy tętnicę krtaniową górną wraz z żyłą i nerwem krtaniowym górnym, Podwiązujemy tętnicę i żyłę, i przecinamy je. Właściwe wyłuszczenie krtani zaczynamy od góry lub od dołu. Jeżeli idziemy od góry (według Glucka), przecinamy tkanki miękkie (więzadła tarczowo-gnykowego) o między chrząstką tarczowatą a kością gnykową, a po przecięciu błony śluzowej wyciągamy nagłośnię i przecinamy błonę śluzową poza fałdami nagłośniowo-nalewkowatymi ścian bocznych aż do chrząstki pierścieniowatej. W końcu odcinamy od tchawicy, którą wszywamy w skórę. Wyłuszczenia od dołu dokonujemy (według Pertera i Sebileaux) po przecięciu tchawicy poniżej chrząstki pierścieniowatej. …read more

Zeby uniknac szerzenia sie zakazenia na dlon

Thursday, September 12th, 2019

…read more

przestrzen podpowieziowa srodkowa dloni dzieli sie z kolei na dwie przestrzenie

Wednesday, September 11th, 2019

…read more

Nie ma zabezpieczenia, które by nam i naszym bliskim gwarantowalo wieczne powodzenie, wieczna mlodosc i milosc, wieczne zdrowie i zycie

Monday, September 9th, 2019

Nie ma zabezpieczenia, które by nam i naszym bliskim gwarantowało wieczne powodzenie, wieczną młodość i miłość, wieczne zdrowie i życie. Czy wobec tego pochwalimy egzystencjalistów rozprawiających o zagubieniu, bezradności i lęku? Czy wobec tego przyznamy słuszność pokurczom, skulonym w cieniu przyszłości? Nie. Co innego intelektualne i emocjonalne pogłębianie przerażenia i obsesyjne barykadowanie wszystkich dróg, którymi może nadejść koszmar, a co innego twarde rozpoznanie prawdy i wykorzystanie bodźca zagrożenia jako siły twórczej. Tak, bo choć nie ma zabezpieczeń gwarantowanych i generalnych, to są sposoby zaspokajania potrzeby bezpieczeństwa w dużym stopniu i na długi czas. Takim sposobem jest przede wszystkim szukanie zabezpieczenia w przyjaźni, bo są godziny kiedy nie trwoży grozy życia uczucie wyroczne. …read more

Chcemy wiec, by nasze slowa i czyny spotykaly sie z zywym uznaniem

Sunday, September 8th, 2019

Chcemy więc, by nasze słowa i czyny spotykały się z żywym uznaniem. Gdy mówimy, że przyjęcie było świetne albo dyskusja wspaniała, najczęściej mamy na myśli to, że towarzystwo z nabożeństwem słuchało naszych wypowiedzi. Gdy aktor nie dostaje brawa w spodziewanym miejscu, czuje się zdruzgotany i – zależnie od charakteru – powiada, że na sali były same mamuty albo że przedstawienie było do kitu. Gdy żona włoży nową, i, to przez siebie uszytą, sukienkę, gdy zrobi wyborną szarlotkę albo mąż wreszcie naprawi lampę i nikt nie wyraża zachwytu, to jej lub jemu żyć się odechciewa. Oto przekonująca scena przedstawiona piórem poety: ,, Więc nie podoba ci się – pyta żona i głos jej drży. …read more

U nas istnieja wsie, gdzie szanujacy sie gospodarz nie moze wydac na slub mniej niz dwadziescia tysiecy ani na pogrzeb mniej niz piec

Friday, September 6th, 2019

U nas istnieją wsie, gdzie szanujący się gospodarz nie może wydać na ślub mniej niż dwadzieścia tysięcy ani na pogrzeb mniej niż pięć. Widuje się jeszcze takie śmiesznostki, ale minęły czasy, kiedy nawet w Europie nie hańbiło sprzedawanie własnego kraju, kiedy mężczyzna umieszczał swój honor w wierności bynajmniej nie kochanej żony i kiedy wielcy poeci, myśliciele i działacze ginęli w pojedynkach z rąk uprzywilejowanych bęcwałów, którym nie mogli odmówić satysfakcji. Panujące w danym społeczeństwie czy środowisku kryteria uznania lub dezaprobaty decydująco wpływają na życie psychiczne jego członków, na ich obyczaje, dążenia i kierunek rozwoju. Być może, iż zdumiewająca siła żywotna niektórych małych narodów pochodzi z pielęgnowanego w nich kultu myśli i wiedzy. Może wyższość jednych epok nad drugimi tłumaczyć można tym, że właśnie wtedy artysta i myśliciel cieszył się uznaniem i poważaniem. …read more