Posts Tagged ‘klimatyzacja precyzyjna’

Postepowanie w koloryetrze Duboscqa jest

Friday, August 24th, 2018

Postępowanie w koloryetrze Duboscqa jest następuj ące : Do naczyniek szklanych (H) kolorymetru, które można za pomocą śruby J przesuwać w górę i w dół, wlewa się porównywane roztwory. Zależnie od położenia naczyniek zanurzacze (G) kolorymetru są mniej lub więcej zagłębione w roztworach, wskutek czego światło przechodzące od dna naczyńka do dolnego końca zanurzacza przebywa grubszą lub cieńszą warstwę płynu. Grubość warstwy płynu, przez który przechodzi światło, odczytuje się na skali kolorymetru (K). Światło przechodzące przez na- czyńka z porównywanymi roztworami jest przenoszone dzięki urządze- niom pryzmatowym (E i F) do okulara. (A) w ten sposób, że światlo z lewego naczyńka oświetla lewą połowę pola widzenia a z prawego na- czyńka – prawą. …read more