Posts Tagged ‘ortopeda warszawa’

Kwas retinowy i trójtlenek arsenu na ostrą białaczkę promielocytową AD 7

Wednesday, April 18th, 2018

Trzech pacjentów z grupy chemioterapeutycznej ATRA zmarło na skutek wstrząsu krwotocznego, zatorowości płucnej i odoskrzelowego zapalenia płuc. Pacjent w grupie tritlenku ATRA-arsenu zmarł na skutek odoskrzelowego zapalenia płuc związanego z zakażeniem wirusem H1N1. Po trzecim cyklu konsolidacji uzyskano całkowitą remisję molekularną u wszystkich 145 pacjentów, u których można było ocenić odpowiedź molekularną (75 w grupie tritlenku ATRA-arsen i 70 w grupie chemioterapii ATRA). Czterech pacjentów z grupy tritlenku ATRA-arsenu nie przystąpiło do czwartego cyklu konsolidacji (2 odmówiło kontynuacji leczenia, a 2 miało poważne naruszenia protokołu). …read more

Wpływ hamowania krążenia za pomocą kangreloru podczas PCI na zdarzenia niedokrwienne AD 5

Wednesday, April 18th, 2018

Wyjściowa charakterystyka pacjentów i charakterystyka zabiegu w zmodyfikowanej populacji, według której leczenie ma być leczone zgodnie z grupą leczenia. Łącznie 11.145 pacjentów poddano randomizacji w 153 lokalizacjach od 30 września 2010 r. Do 3 października 2012 r. Spośród pacjentów losowo przydzielonych do grupy badanej, 203 nie było poddanych PCI lub nie otrzymywało badanego leku; w związku z tym zmodyfikowana populacja przeznaczona do leczenia obejmowała 10 942 pacjentów (ryc. …read more

Wpływ hamowania krążenia za pomocą kangreloru podczas PCI na zdarzenia niedokrwienne AD 3

Wednesday, April 18th, 2018

Pacjenci byli zobowiązani do udzielenia pisemnej świadomej zgody. Głównymi kryteriami wykluczającymi były odbiór inhibitora P2Y12 lub abcyksymabu w dowolnym czasie w ciągu 7 dni przed randomizacją i otrzymaniem eptifibatydu lub leczenia tirofibanem lub fibrynolitycznym w ciągu 12 godzin przed randomizacją. Badanie leczenia
Pacjentów losowo przydzielano metodą podwójnie ślepej próby, metodą podwójnie ślepej próby, w celu otrzymania kangreloru lub klopidogrelu przed PCI. Randomizacja została przeprowadzona przy użyciu interaktywnego systemu odpowiedzi głosowej lub systemu odpowiedzi internetowej, z warstwowaniem według miejsca, stanu linii podstawowej (normalnego lub nieprawidłowego, zdefiniowanego przez kombinację poziomów biomarkerów, zmian elektrokardiograficznych i objawów) i zamierzonego obciążenia. …read more

Pozostawione samo sobie dziecko co chwila wymysla jakis interes

Friday, March 9th, 2018

Pozostawione samo sobie dziecko co chwila wymyśla jakiś interes. Zwłaszcza jeśli ma zasnąć, a w sąsiednim pokoju mama rozmawia z gościem. “Daj mi się napić”, “Spadła mi kołderka”, “Myszy biegają”, “Chcę się o coś zapytać” interesom nie ma końca. Do tego repertuaru dołącza się niekiedy kaszel, wymioty, a nawet moczenie się. Słusznie matki narzekają, że Maciusie i Joasie są grzeczne do chwili przybycia gości, po czym “szatan w nie wstępuje”. …read more