Posts Tagged ‘ortopeda Wrocław’

To osiagniecie cieszy je, ale odczuwa przy stole zmniejszenie zainteresowania swoja osoba

Monday, March 12th, 2018

To osiągnięcie cieszy je, ale odczuwa przy stole zmniejszenie zainteresowania swoją osobą. Przypadkowo dokonuje odkrycia, że z powrotem staje w centrum uwagi, gdy chlapie, pluje i kaprysi. Nagradzane uwagą postępowanie utrwali się na jakiś czas. Kiedy indziej dziecko odkrywa słodycz chorowania. Z biegiem lat następstwa tego odkrycia, nie zmieniając się w istocie, przybiorą doroślejszą (choć nie dojrzalszą) postać. Dziecko, które symulowało choroby lub, wyolbrzymiało dolegliwości, może wyrosnąć na hipochondryka, tak samo jak mały złośnik na starego choleryka, a skarżypyta na donosiciela. Wszystko, co da się powiedzieć o skutecznych zadowalającym stylu zwracania na siebie uwagi; jest krępujące, bo przypomina kazanie. Czy nie brzmi jak morał słuszne przecież stwierdzenie, że najpewniej zwraca na siebie uwagę człowiek, który gotów jest dawać to, czego druga strona najbardziej potrzebuje? Albo czy nie trąci dydaktyzmem powtarzanie, iż najwięk sze zadowolenie osiągają ci, którzy tak angażują się we własnym dziele i wspólnym działaniu, że zapominają wołać “patrzcie – to ja!”? Aby jednak o tym zapomnieć, trzeba być, bardzo dojrzałym człowiekiem . . . PROSIMY O PRAWA l POTRZEBA UZNANIA Zapewnienie sobie szacunku jest trudniejsze, a może i cenniejsze niż zdobycie miłości. T. MANN Być zauważanym – to mało. Pragniemy uznania. Pragniemy go tym bardziej, im mniej mamy pewności siebie. Pragniemy go szczególnie w tych dziedzinach, w których czujemy się najsłabiej. Świetnego skrzypka może bardziej uradować uznanie dla jego męskości niż dla jego gry, a piękną kobietę ucieszy nie tyle zachwyt nad jej profilem, ile nad jej wiedzą. [przypisy: dom seniora, fizjoterapia warszawa, ortopeda Wrocław ]

Kierunek oczoplasu oznaczamy wedlug kierunku fazy szybkiej

Saturday, February 24th, 2018

Jeśli będziemy kręcić się dalej wraz z królikiem ciągle z tą samą szybkością i w tym samym kierunku, to gałki oczne uspokoją się i będą stały nieruchomo tak długo, jak długo będziemy się obracać z szybkością jednostajną. W momencie gdy zatrzymamy się, wystąpi znów u królika oczopląs, tym razem jednak skierowany przeciwnie niż w momencie rozpoczynania obrotów. Kierunek oczopląsu oznaczamy według kierunku fazy szybkiej, idąc w tym za okulistami, którzy opisali wiele postaci oczopląsu, zanim jeszcze cokolwiek wiedziano o błędniku. Jeśli doświadczenie powyższe powtórzymy ze zwierzęciem ze zniszczonymi błędnikami, to nie wywołamy oczopląsu. Stąd wniosek, że i ten ruch oczu zależy od błędnika. Doświadczenia rozpoczęte (1. 824 r. ) przez Flourensa, potem Ewalda, Becbterewa, Breuera i innych oraz świetne obserwacje kliniczne Baranyego (190ó r. ) stworzyły zrąb nauki o błędniku i dały wytłumaczenie mechanizmu oczopląsu pochodzenia błędnikowego. [podobne: fizjoterapia warszawa, ortopeda warszawa, ortopeda Wrocław ]