Posts Tagged ‘próba ksantoproteinowa’

Postepowanie w koloryetrze Duboscqa jest

Thursday, September 19th, 2019

Postępowanie w koloryetrze Duboscqa jest następuj ące : Do naczyniek szklanych (H) kolorymetru, które można za pomocą śruby J przesuwać w górę i w dół, wlewa się porównywane roztwory. Zależnie od położenia naczyniek zanurzacze (G) kolorymetru są mniej lub więcej zagłębione w roztworach, wskutek czego światło przechodzące od dna naczyńka do dolnego końca zanurzacza przebywa grubszą lub cieńszą warstwę płynu. Grubość warstwy płynu, przez który przechodzi światło, odczytuje się na skali kolorymetru (K). Światło przechodzące przez na- czyńka z porównywanymi roztworami jest przenoszone dzięki urządze- niom pryzmatowym (E i F) do okulara. (A) w ten sposób, że światlo z lewego naczyńka oświetla lewą połowę pola widzenia a z prawego na- czyńka – prawą. …read more

Badanie blednika

Tuesday, September 17th, 2019

Gdy królika przygotowanego w ten sposób trzymać będziemy (przez opatrunek) w powietrzu, tak że tułów będzie ustawiony poziomo, a kończyny skierowane prosto ku dołowi, to głowa i szyja zwierzęcia będą ustawione prawidłowo. Płaszczyzna przeprowadzona przez szczelinę pyszczkową będzie ustawiona pod pewnym kątem do kierunku siły ciążenia lub do swobodnej powierzchni, wody. Jeśli teraz: a) Obniżać będziemy część dogłowową tułowia, to stwierdzimy, że szyja zwierzęcia będzie się wyginała ku górze i to w takiej mierze, że nachylenie szczeliny pyszczkowej względem kierunku siły ciążenia nie ulegnie zmianie. f Jak długo będziemy utrzymywali to nowe położenie tułowia, tak długo utrzymywać się będzie owo wygięcie szyi, które zapewniło głowie nie zmieniony stosunek do kierunku siły ciążenia. b) Część dogiowową tułowia będziemy teraz unosić ku górze, wtedy szyja zwierzęcia będzie z powrotem odginać się ku dołowi. …read more

Wyspy zmyslowe w bankach kanalów pólkolistych

Monday, September 16th, 2019

Wyspy zmysłowe w bańkach kanałów półkolistych są pobudzane przede wszystkim przepływem chłonki wewnętrznej. Weźmy ponownie w ręce zdrowego królika i uchwyćmy go tak, by głowa unieruchomiona w naszych rękach zwrócona była pyszczkiem do naszej twarzy. Gdy teraz zaczniemy kręcić się na miejscu wraz z królikiem, spostrzeżemy, że obie gałki oczne przesuwają się powolnym ruchem w kierunku przeciwnym, do kierunku obrotu królika, jak gdyby pozostawały w tyle względem obracającego się zwierzęcia, a gdy odchylą się o pewien kąt, wtedy ruchem szybkim, przeciwnym do ruchu poprzedniego, przerzucają się w kierunku obrotu królika. W następnym momencie znów zaczną odpływać ruchem wolnym w stronę przeciwną obrotowi zwierzęcia, po czym znów nastąpi odwrotna szybka faza ruchu. Ta naprzemienna gra wolnych i szybkich ruchów oczu, zwana oczopląsem, będzie powtarzać się przez kilka lub kilkanaście sekund. …read more

Rokowanie jest dobre, jezeli wykonamy operacje w okresie wczesnym

Saturday, September 14th, 2019

W okresie początkowym na więzadle głosowym musimy odróżnić rab od nacieku gruźliczego, od kilaka lub nacieku twardzielowego. Obraz każdej z tych chorób wraz z wynikiem badań dodatkowych, jak badanie plwociny prątki gruźlicy, rentgenoskopia płuc, badania krwi na odczyn Wassermanna lub badanie bakteriologiczne i serologiczne na twardziel pozwoli nam postawić właściwe rozpoznanie. Rozstrzygające jednak znaczenie ma badanie drobnowidowe wziętego z nacieku wycinka próbnego które w każdym przypadku raka krtani powinno być wykonane, by można zastosować właściwe radykalne leczenie. Badanie to daje nam zwykle drobnowidowy obraz utkania nowotworu złośliwego (raka) lub w rzadkich przypadkach mięsaka. Wczesne rozpoznanie raka krtani rozstrzyga o skuteczności leczenia. …read more

po otwarciu ogniska ropnego tkanki podskórnej widzimy szorstka

Friday, September 13th, 2019

…read more

ZASTRZAL STAWOWY

Thursday, September 12th, 2019

…read more

Ropowica podpowieziowa powierzchowna dloni

Tuesday, September 10th, 2019

…read more

Zaufanie do niej jest jednym z najwazniejszych warunków poczucia bezpieczenstwa

Monday, September 9th, 2019

Zaufanie do niej jest jednym z najważniejszych warunków poczucia bezpieczeństwa. Zaufanie do sprawiedliwości w domu to np. pewność, że nie będzie krzyku bez zrozumiałego powodu; w szkole że zły stopień jest zawsze zasłużony, a rzetelny wysiłek nagrodzony; w miejscu pracy że każdy ma szansę wykazania się, że awanse, premie (zawsze jawne) i ekstra świadczenia otrzymują ci, którzy najbardziej na nie zasługują. Wreszcie zaufanie do sprawiedliwości w stosunkach, między jednostką a, społeczeństwem reprezentowanym przez państwo polega na przekonaniu o praworządności i zabezpieczeniu praw człowieka, na pewności, że tę samą miarę przykłada, się do zasług i win każdego obywatela, że zawsze może on dochodzić swej krzywdy przed obiektywnym sędzią, i że wykluczony, jest rozdźwięk między, rozporządzeniem a sumieniem. Ciekawe, że zagrożenie może prowokować sama potrzeba bezpieczeństwa. …read more

Moze w nieco mniejszym stopniu, ale kazdy czlowiek oczekuje, by indywidualnie oceniono jego wysilek, by dostrzezono jego osobny wklad

Saturday, September 7th, 2019

Może w nieco mniejszym stopniu, ale każdy człowiek oczekuje, by indywidualnie oceniono jego wysiłek, by dostrzeżono jego osobny wkład. Chętny uczeń zniechęca się do nauki, gdy nikt nie dostrzega jego postępów, a entuzjastyczny konstruktor obojętnieje, gdy na jego pomysły patrzy się jak na taśmową produkcję. A tymczasem nie są to odosobnione domy czy fabryki. W liście do Sztandaru Młodych (19. XII. …read more

Ulegajac wplywom otoczenia pozadal akademickich tytulów, choc brakowalo mu dostatecznych zdolnosci

Friday, September 6th, 2019

Ulegając wpływom otoczenia pożądał akademickich tytułów, choć brakowało mu dostatecznych zdolności. Gdy przekroczył trzydziestkę i jeszcze nie był na drodze do profesury, zaczął unikać ludzi, zdziwaczał, a następnie . . . został za granicą, gdzie już zadowala się nader skromnym stanowiskiem. …read more