Posts Tagged ‘terg allegro’

Ile kosztuje laserowa korekcja wzroku?

Thursday, September 19th, 2019

laserowa-korekcja-wzroku[1]

Metody laserowej korekcji wzroku zyskują na popularności, ze względu na możliwość szybkiego powrotu do codziennych zajęć i bezpieczeństwo zabiegu. Pozwalają one w pełni korzystać z życia, bez troski o okulary bądź soczewki kontaktowe. Wiele osób nie decyduje się jednak na skorzystanie z tej metody, ponieważ uważają jego cenę za zbyt wysoką. Żeby dokładnie oszacować opłacalność poddania się zabiegowi, należałoby uwzględnić koszty, jakie poniesie się na okulary i/lub soczewki do końca życia. Osoba w wieku 40-45 lat, korzystając jedynie z okularów, do końca życia przeznaczy na ten cel nawet 4 000 zł. …read more

Czlowiek po stracie jednego blednika wykazuje tylko przez kilka tygodni wyrazniejsze zaburzenia

Wednesday, September 18th, 2019

Człowiek po stracie jednego błędnika wykazuje tylko przez kilka tygodni wyraźniejsze zaburzenia, po czym znika ją one stopniowo, tak że tylko w pewnych warunkach lub dopiero po zastosowaniu specjalnych sposobów badania można wykryć brak czynności jednego błędnika. W roku 18ó1 Meniere wyraził przypuszczenie, że uszkodzenie kanałów półkolistych może spowodować zaburzenia równowagi i zawroty głowy. Rolę błędnika jako narządu równowagi określił jasno Golz (1870 r. ). Powiedział on: czy kanały półkoliste są narządem słuchowym, pozostaje nie rozstrzygnięte; poza tym stanowią one jednak urządzenie do utrzymania równowagi. …read more

szkola Magnusa

Monday, September 16th, 2019

Niezmiernie pomysłowe badania szkoły utrechtskiej stwierdziły, że chodzi tu o działanie narządu kamyczkowego, to jest o plamę statyczną łagiewki i woteczka (macula utriculi i macula sacculi). Późniejsze obserwacje nie potwierdziły roli macula sacculi, której znaczenie możemy chwilowo uważać jako nie wyjaśnione należy się, studiując zachowanie się napięcia mięśniowego u kotów wymóżdżonych szkoła Magnusa stwierdziła, że napięcie mięśni wyprostnych jest największe w położeniu zwierzęcia na grzbiecie, kiedy błona otolitowa wisi na włoskach komórek zmysłowych. Odwrotnie, napięcie to spada do minimum, gdy zwierzę zajmie położenie brzuszne, kiedy to plama statyczna łagiewki mac ula utricuii będzie uciskana prostopadle przez błonę otolitową. W położeniach pośrednich między tymi dwoma skrajnymi położeniami siła bodźców płynących z narządu otolitowego będzie miała wartości pośrednie. Narząd otolitewy każdego błędnika dąży do zajęcia takiego położenia, w którym siła wysyłanych przez niego podniet ma wartość najmniejszą. …read more

Objawy wystepujace w przypadku raka krtani

Sunday, September 15th, 2019

Objawy występujące w przypadku raka krtani zależne są od jego umiejscowienia. Jeśli bierze on swój początek na więzadle głosowym, to pierwszym objawem jest chrypka. W miarę wzrostu nacieku i wystawania ponad powierzchnię, zwężenia głośni i zmniejszenia ruchomości więzadła głosowego występuje duszność, która może prowadzić do duszenia się, jeżeli nowotwór uzyska znaczne rozmiary. Prócz tego występuje kłujący ból podczas połykania, promieniujący do ucha. Ból podczas połykania występuje wcześnie, jeśli naciek znajduje się na fałdzie nagłośniowo-nalewkowym lub na nagłośni. …read more

Wyciecie krtani rozpoczynamy od ciecia skórnego

Saturday, September 14th, 2019

Przypadków nadających się do połowiczego wycięcia krtani jest niewiele, gdyż często w tych przypadkach przechodzi nowotwór na drugą stronę i wówczas wymaga całkowitego wyłuszczenia krtani. Całkowite wycięcie krtani (laryngectomła totalis vel extirpatio laryngis) wykonujemy w znieczuleniu miejscowym po uprzednim podaniu podskórnym na 1. 02 godziny przed zabiegiem skofedalu lub morfiny ze skopolaminą. Znieczulenie miejscowe wykonujemy nastrzykując szyję W-l % roztworem nowokainy od kości gnykowej aż po dołek jarzmowy, w szczególności całą okolicę krtani oraz okolicę korzonków 3 i 4 kręgu szyjnego po 2 – 4 nil, jako też okolicę obu nerwów krtaniowych górnych. Wycięcie krtani rozpoczynamy od cięcia skórnego w linii środkowej w kształcie litery T albo dwu skrzydeł, lub też cięcia płatowego z podstawą u góry, lub w linii środkowej od kości gnykowej aż do wcięcia jarzmowego. …read more

W okresie trwania przetoki zdjecie dostarcza danych co do rozmiarów i stopnia martwicy

Thursday, September 12th, 2019

…read more

SPRAWY ZAPALNE DLONI

Wednesday, September 11th, 2019

…read more

Ropowica pod powieziowa dloni gleboka

Monday, September 9th, 2019

…read more

Klasycznym sposobem zaspokajania omawianej potrzeby jest wyróznianie sie

Sunday, September 8th, 2019

Klasycznym sposobem zaspokajania omawianej potrzeby jest wyróżnianie się. Jeśli członkowie grupy, do której należę, noszą krawaty, także będę miał krawat, ale postaram się, by był trochę inny. Chcę się różnić, choć nie za bardzo, sposobem ubierania się, mówienia i rozumowania. Podejrzewam, że wyskoki nastolatka, jego język, naszpikowany wapniakami, jego trefione włosy lub pstre spodnie, jego gorszące pomysły, wszystkie próby zerwania z szablonem i banałem są takim samym wołaniem patrzcie, to ja! Jeśli woła tak głupio, to tylko dlatego, że mądrze nie umie. -Jeśli woła tak prowokacyjnie, jakby umyślnie rozszerzając strefy konfliktowe, to dlatego, że krzyczącą barwą i zgrzytem skuteczniej zwraca uwagę niż pastelą i harmonią. …read more

Zwlaszcza dzieci, tak wrazliwe na odruchy lekcewazenia, aby sie dobrze rozwijaly, wymagaja szacunku otoczenia

Saturday, September 7th, 2019

Zwłaszcza dzieci, tak wrażliwe na odruchy lekceważenia, aby się dobrze rozwijały, wymagają szacunku otoczenia. Szacunku dla ich dobrej woli i głodu wiedzy; szacunku dla ich ambicji i miłości; szacunku dla ich dążenia do dorównania dorosłym, szacunku dla twórczych prób. Dobrze byłoby, gdyby rodzice powtarzali sobie za Mencjuszem: Karmić ludzi bez miłości – to traktować ich jak bydło, a kochać ich bez szacunku – to traktować ich jak domowe pieski i kotki. Przedmioty dumy i wstydu, jak w ogóle środki i sposoby zapewniające uznanie i znaczenie, są kwestią obyczaju i konwencji, są uwarunkowane miejscem i czasem, zależą od sytuacji, kraju, środowiska i epoki. Prestiż bohatera i znakomitego dowódcy olbrzymi podczas wojny ustępuje w czasie pokoju na rzecz prestiżu eksperta, organizatora gwiazdy filmowej. …read more