Posts Tagged ‘wzorcowanie przyrządów pomiarowych’

Rak zewnatrzkrtaniowy wiezadla naglosniowo-nalewkowego zatoki gruszkowatej

Saturday, July 21st, 2018

…read more

Dusznosc (dyspnoe) lub bezdech (apnoc)

Saturday, July 21st, 2018

Duszność (dyspnoe) lub bezdech (apnoc) są najczęstszymi objawami, które wymagają często natychmiastowego wykonania tracheotomii. W przypadkach nagłych należy wykonać nacięcie poprzeczne nożykiem więzadła stożkowatego (ligarnenturn conicum) lub za pomocą laryngotomu Póiriera i wprowadzić cienką rurkę lub kawałek drenu gumowego do krtani. W tym stanie, jeżeli chory dobrze oddycha, możemy go zawieźć do najbliższego szpitala w celu dokonania typowej tracheotomii górnej lub dolnej. Znaczny rozpad raka daje martwicze ubytki z towarzyszącą cuchnącą wonią z ust. W miarę rozrastania się nowotwór obejmuje większą część krtani, a potem całą krtań i przechodzi na chrząstki krtaniowe, powoduje rozdęcie całej krtani oraz w ostatecznym okresie może wyrastać na zewnątrz po zniszczeniu chrząstki tarczowatej oraz skóry. …read more

wczesna resekcja paliczka nie wchodzi w gre

Wednesday, July 18th, 2018

…read more

Gdy chodzi o kciuk, wskazane jest wiecej zachowawcze postepowanie

Tuesday, July 17th, 2018

…read more