Posts Tagged ‘zolaxa opinie’

OZNACZANIE ILOSCIOWE KREATYNINY W KRWI

Wednesday, September 18th, 2019

OZNACZANIE ILOŚCIOWE KREATYNINY W KRWI Do 12 mI nasyconego na zimno kwasu pikrynowego czystego dodaje się kroplami 4 mI osocza lub surowicy, gotuje na łaźni wodnej przez 10-15 minut i natychmiast przesącza przez sączek SS 597/1. Po ostu- dzeniu dodaje się do 10 mI przejrzystego przesączu 0,5 mI 10% ługu sodo- wego i dalej postępuje się tak samo jak przy oznaczaniu ilościowym kręa- tyniny w moczu. Oznaczając w fotometrze Pulfricha używa się filtru S 53 i naczyńka 20 mm. Otrzymany wynik odczytuje się na poprzednio sporządzonej krzy- wej z roztworów wzorcowych kreatyniny o stężeniach od 0,4 do 2,5 mg% (str. 381). …read more

plaszczyzna szczeliny pyszczkowej

Tuesday, September 17th, 2019

Jeśli przekroczymy poziome położenie tułowia i jego część dogławową podniesiemy dalej ku górze, to szyja zginać się będzie coraz bardziej ku dołowi w takiej mierze, że płaszczyzna szczeliny pyszczkowej pozostanie i teraz w tym samym stosunku do kierunku siły ciążenia. c) Jeśli wyszedłszy z poziomego ustawienia tułowia (odnóża skierowane prosto w dół) będziemy bardzo powoli obracać tułów zwierzęcia w prawo lub w lewo, wzdłuż osi brzuszno-grzbietowej, to nie zauważymy żadnej zmiany we wzajemnym ustawieniu się poszczególnych części ciała. Przy tym bardzo wolnym obrocie zmieniał się stosunek otaczających przedmiotów do zwierzęcia (np. okno było najpierw przed zwierzęciem, a teraz jest po jego prawej stronie), nie zmienił się natomiast kierunek siły ciążenia do ciała zwierzęcia. d) Wyszedłszy znów z położenia pierwotnego (tułów poziomo, kończyny prosto w dół) będziemy bardzo wolno obracać zwierzę wzdłuż długiej osi tułowia, tak że kończyny powędrują w lewo i ku górze. …read more

Kierunek oczoplasu oznaczamy wedlug kierunku fazy szybkiej

Monday, September 16th, 2019

Jeśli będziemy kręcić się dalej wraz z królikiem ciągle z tą samą szybkością i w tym samym kierunku, to gałki oczne uspokoją się i będą stały nieruchomo tak długo, jak długo będziemy się obracać z szybkością jednostajną. W momencie gdy zatrzymamy się, wystąpi znów u królika oczopląs, tym razem jednak skierowany przeciwnie niż w momencie rozpoczynania obrotów. Kierunek oczopląsu oznaczamy według kierunku fazy szybkiej, idąc w tym za okulistami, którzy opisali wiele postaci oczopląsu, zanim jeszcze cokolwiek wiedziano o błędniku. Jeśli doświadczenie powyższe powtórzymy ze zwierzęciem ze zniszczonymi błędnikami, to nie wywołamy oczopląsu. Stąd wniosek, że i ten ruch oczu zależy od błędnika. …read more

Leczenie raka krtani moze byc chirurgiczne lub naswietlaniem promieniami X

Saturday, September 14th, 2019

Leczenie raka krtani może być chirurgiczne lub naświetlaniem promieniami X (Roentgena), lub też radu. Często operacja i leczenie promieniami rentgenowskimi może być stosowane w tym ~amym przypadku. Leczenie chirurgiczne we wczesnych okresach rozwoju nowotworu daje bardzo dobre wyniki, tj. trwałe wyleczenie. Możemy zastosować trzy rodzaje operacji, a mianowicie: 1) rozcięciekrtani (lar yngojlssura) połączone z wycięciem więzadła głosowego zajętego nowotworem (chordectomia); 2) połowiczne wycięcie krtani (bemilaryngectomia); 3) całkowite wycięcie krtani (laryngectornia oel extirpatio laryngis). …read more

Chory zglasza sie z przetoka na szczycie opuszki palca

Friday, September 13th, 2019

Po otwarciu ogniska ropnego tkanki podskórnej powstaje nie gojąca się przetoka, a główka wprowadzonego ostrożnie zgłębnika natrafia na szorstką kość. 3. Chory zgłasza się z przetoką na szczycie opuszki palca; w takim przypadku rozpoznajemy nawet bez badania zgłębnikiem zastrzał kostny w okresie daleko posuniętej demarkacji. Jeżeli podejrzenie zastrzału kostnego jest uzasadnione, a sprawa trwa dłużej niż 2 tygodnie, robimy najpierw dla pewności zdjęcie rentgenowskie; . przed upływem 2 tygodni zdjęcie nie wykazuje zmian, natomiast Przetoka na szczycie opuszki po 2 tygodniach można już stwierdzić najpierw ogniska rozrzedzenia plamistego kości, a po upływie dalszego tygodnia można rozpoznać zarysy martwaka kostnego. …read more

W znieczuleniu miejscowym i w niedokrwieniu konczyny robimy ciecie boczne

Wednesday, September 11th, 2019

…read more

Do operacji przystepujemy dopiero wtedy, gdy chory juz zasnie gleboko

Tuesday, September 10th, 2019

…read more

Dzis cala ludzkosc odczuwa zagrozenie spowodowane postepem nauki

Monday, September 9th, 2019

Dziś cała ludzkość odczuwa zagrożenie spowodowane postępem nauki. Indywidualnie człowiek nigdy nie był tak doskonale chroniony i ubezpieczony jak obecnie w społeczeństwie cywilizowanym, a mimo to katastrofizm nie jest bezpodstawną pozą trudno mu się oprzeć czytając prasę. Jednocześnie wielkim głosem przypominają o swym prawie do bezpieczeństwa miliony ludzi we wszystkich państwach świata. Istnienie organizacji międzynarodowych z ONZ na czele i porozumienia, takie jak międzynarodowe umowy sanitarne, nie tylko obiektywnie zmniejszają możliwość katastrof, lecz także subiektywnie częściowo uśmierzają niepokój. Ale wszystko, co dotąd w tym zakresie zrobiono, jest niczym w stosunku do niszczycielskiej mocy zawartej w wyrzutniach atomowych pocisków. …read more

To osiagniecie cieszy je, ale odczuwa przy stole zmniejszenie zainteresowania swoja osoba

Saturday, September 7th, 2019

To osiągnięcie cieszy je, ale odczuwa przy stole zmniejszenie zainteresowania swoją osobą. Przypadkowo dokonuje odkrycia, że z powrotem staje w centrum uwagi, gdy chlapie, pluje i kaprysi. Nagradzane uwagą postępowanie utrwali się na jakiś czas. Kiedy indziej dziecko odkrywa słodycz chorowania. Z biegiem lat następstwa tego odkrycia, nie zmieniając się w istocie, przybiorą doroślejszą (choć nie dojrzalszą) postać. …read more

Osiemnastoletnia dziewczyna uslyszawszy w domu “nie masz nic do gadania” wychodzi za maz bez milosci, za byle kogo

Friday, September 6th, 2019

Osiemnastoletnia dziewczyna usłyszawszy w domu nie masz nic do gadania wychodzi za mąż bez miłości, za byle kogo. Urzędnicy instytucji A przy każdej okazji robią na złość, utrudniają pracę rozśmieszają urzędników instytucji B, bo trwa między nimi spór kompetencyjny. Potrzeba znaczenia jest namiętnością tym powszechniejszą, że ułatwia zaspokojenie innych. Znacznemu człowiekowi łatwiej o kontakty i miłość, o aktywność na szeroką skalę i udzielność, o dodatnią samoocenę i przeświadczenie o wartości własnego życia. Może między innymi, dlatego potrzeba znaczenia w przeciwieństwie do biologicznych – nie daje się nasycić (ambicja – powiadają – jest wiecznie głodna), a nawet potężnieje w miarę zaspokajania. …read more