Wpływ niacyny o przedłużonym uwalnianiu z Laropiprantem u pacjentów wysokiego ryzyka AD 2

Laropiprant jest antagonistą receptora DP1 prostaglandyny, który, jak wykazano, poprawia przyleganie do terapii niacyną, zmniejszając zaczerwienienie nawet u dwóch trzecich pacjentów.9,10 Metody
Organizacja studiów
HPS2-THRIVE było randomizowanym, podwójnie ślepym, wieloośrodkowym badaniem, które objęło pacjentów w 245 miejscach w Wielkiej Brytanii (89 miejsc), Skandynawii (84) i Chinach (72). Badanie zostało zaprojektowane, przeprowadzone i przeanalizowane przez kliniczną jednostkę ds. Badań klinicznych na Uniwersytecie w Oxfordzie, która była niezależnym sponsorem regulacyjnym badania. Firma Merck (producent badanych leków) sfinansowała proces, uzyskała brak członkostwa w komitecie sterującym i zapewniła koordynację prób w Skandynawii poprzez swoje filie (pod kierunkiem Uniwersytetu Oksfordzkiego). Chociaż Merck miał możliwość wypowiedzenia się na temat wstępnych projektów manuskryptu, w przeciwnym razie nie miał on żadnej roli w projektowaniu lub prowadzeniu procesu, analizie danych, zatwierdzeniu manuskryptu ani decyzji o przekazaniu go do publikacji. Protokół badania (dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu) został zatwierdzony przez odpowiednią instytucyjną komisję odwoławczą dla każdego uczestniczącego ośrodka. Ostatni członek komitetu pisemnego zapewnia dane i analizy oraz wierność tego raportu dla protokołu badania.
Jak wcześniej określono, projekt badania, charakterystyka uczestników badania i wpływ niacin-laropiprant na pewne wyniki dotyczące bezpieczeństwa zostały zgłoszone przed planowanym zakończeniem badania.11 Metody zostały podsumowane poniżej, a dalsze szczegóły podano w Dodatkowym Dodatku w .
Uczestnicy badania
Mężczyźni i kobiety w wieku od 50 do 80 lat kwalifikowali się, jeśli mieli w przeszłości zawał mięśnia sercowego, chorobę naczyń mózgowych, chorobę tętnic obwodowych lub cukrzycę z objawami objawowej choroby wieńcowej. Nie było żadnych kryteriów wejściowych dotyczących poziomów lipidów. Pacjenci byli wykluczani, jeśli mieli klinicznie istotną chorobę wątroby, nerek, mięśni lub innych chorób, otrzymywali równoczesne leczenie z potencjalnie oddziałującymi lekami lub otrzymywali leczenie obniżające poziom cholesterolu LDL, które było bardziej skuteczne niż symwastatyna w dawce 40 mg plus ezetymib w dawce 10 mg na dobę.11 Szczegóły dotyczące kryteriów włączenia do badania i wykluczenia są podane w Dodatku do Dodatku.
Procedury badania
Potencjalnie kwalifikujący się pacjenci zostali zidentyfikowani na podstawie zapisów w szpitalu lub klinice lub za pomocą reklamy i zostali zaproszeni do wzięcia udziału w przychodni. Pacjenci, którzy wydawali się kwalifikowani do włączenia do badania, zostali poproszeni o dostarczenie pisemnej świadomej zgody i przerwanie leczenia statynami
[podobne: difenhydramina, wzorcowanie przyrządów pomiarowych, cyklopiroksolamina ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: cyklopiroksolamina difenhydramina wzorcowanie przyrządów pomiarowych