Zastosowanie azytromycyny i śmierci z przyczyn sercowo-naczyniowych AD 6

Ryzyko podczas obecnego stosowania azytromycyny wydaje się być wyższe wśród osób z chorobą układu krążenia w historii niż wśród osób bez takiej historii, chociaż różnica nie była znacząca. Analizy wrażliwości
Tabela 4. Tabela 4. Analiza wrażliwości na ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych przy użyciu azytromycyny w porównaniu z użyciem penicyliny V, z dopasowaniem do dopasowania skłonności w stosunku 1: 1. W analizie wrażliwości stosowanie azytromycyny w porównaniu z penicyliną V nie wiązało się ze zwiększonym ryzykiem zgonu sercowego (skorygowany wskaźnik częstości, 1,06; 95% CI, 0,60 do 1,90). Ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych analizowano również po dopasowaniu skłonności do wyniku (w stosunku 1: 1) epizodów stosowania azytromycyny i stosowania penicyliny V (patrz Tabela S4 w dodatkowym dodatku); obecne stosowanie azytromycyny nie wiązało się ze zwiększonym ryzykiem (wskaźnik częstości 1,06; 95% CI, 0,54 do 2,10) (tabela 4). W analizie post hoc porównano użycie azytromycyny z zastosowaniem amoksycyliny w analizie dopasowanej do wyniku pod względem skłonności do oceny w stosunku 1: 1; stosowanie azytromycyny nie wiązało się ze znacznie zwiększonym ryzykiem zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych (wskaźnik częstości, 0,60; 95% CI, 0,29 do 1,23) (tabele S5 i S6 w dodatkowym dodatku).
Dyskusja
W tym ogólnopolskim badaniu kohortowym ocenialiśmy związek pomiędzy stosowaniem azytromycyny i zgonem z przyczyn sercowo-naczyniowych, w porównaniu z brakiem stosowania antybiotyków i penicyliną V u dorosłych młodych i dorosłych w średnim wieku. W porównaniu z brakiem stosowania antybiotyków, stosowanie azytromycyny wiązało się ze znacznie zwiększonym ryzykiem zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych. Jednak w porównaniu z penicyliną V, azytromycyna nie wiązała się ze znacznie zwiększonym ryzykiem, co wskazuje, że zwiększone ryzyko, które obserwowano w porównaniu z bez stosowania antybiotyków, można w całości przypisać ryzyku zgonu związanego z ostrą infekcją (lub niektórymi innymi działaniami niepożądanymi; charakterystyczne dla zdrowia osób otrzymujących antybiotyk w porównaniu z osobami nie leczonymi antybiotykami), a nie z jego leczeniem.
Badanie obejmowało ponad milion epizodów stosowania azytromycyny i, biorąc pod uwagę górną granicę przedziału ufności, było zasilane, aby wykluczyć umiarkowany do wysokiego wzrost (> 55%) względnego ryzyka zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych. Pod względem bezwzględnego ryzyka każde ryzyko rezydualne odpowiadałoby za maksymalnie 11 dodatkowych zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych w milionie epizodów leczenia.
Nie stwierdziliśmy zwiększonego ryzyka zgonu sercowo-naczyniowego związanego z azytromycyną, podczas gdy Ray i in. zgłaszali znacznie zwiększone ryzyko, które było 2 do 3 razy większe niż ryzyko związane z brakiem stosowania antybiotyków i leczeniem amoksycyliną6. Biorąc pod uwagę głębokie różnice w charakterystyce uczestników badania i wyjściowe ryzyko zgonu między dwoma badaniami, Wyniki dostarczają klinicznie istotnego uzupełnienia, a nie kontrastu z wynikami Ray a i in
[podobne: dom starcow, pirymetamina, prometazyna ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: alprazolam pirymetamina prometazyna